klėstelėti

klėstelėti
klėstelėti, -ėja, -ėjo tr. pučiant, klesčiant išmesti, išnešti: Skarelę tuo tarpu klėstelėjo vėjas pro langą .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • klestelėti — klèstelėti vksm. Klèstelėjau ant kėdė̃s, į krėslą iš nustebi̇̀mo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • klestelėti — 1 klèstelėti, ėja ( ia), ėjo intr. 1. staigiai atsisėsti: Ir žmona it nusilpusi klestelėjo ant žemės A.Vien. 2. nukristi, žnektelėti: Geležies luitas klestelėjo žemėn rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klestelėti — 2 klèstelėti, ėja, ėjo intr. glesterėti, žvilgtelėti: Klestelėjau į užstalę, ar yra Stasys On …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • caktelėti — càktelėti, ėja ( ia), ėjo 1. intr. captelėti, takštelėti: Jau man keli lašai càktelėjo! Srv. 2. intr. klestelėti, atsisėsti: Barbutė caktelėjo ant slenksčio S.Čiurl. 3. tr. pakštelėti, pabučiuoti: Ji caktelėjo) jį į žandą A.Vencl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klestelti — klèstelti, i ( ia, na OG352), ėjo, klẽstelti žr. 1 klestelėti: 1. Klestelk ant kėdės, būsi svečias Vv. Kai aš vedu, tai eina, o kai paleidžiu, tai ir klèstelia Ig. Rūkienė apstulbusi klestelia ant suolo J.Balt. 2. Sėdos, net klẽstelė[jo]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klesterėti — klèsterėti, ėja ( ia), ėjo žr. 1 klestelėti: 1. [Senis] klesterėjo šalia manęs ant suolo rš. Vaikas klesterėjo į krėslą Lnkv. Ligonis staiga klesterėjo ant kėdės ir apalpo Ldk. 2. Vaikas nuo pečiaus kad klesterėjo Vrn. 3. intr. čiukštelėti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”